Hôm nay Ngày lễ mình lên chùa lễ phật cầu an xin được chia phước với tất cả mọi người

Hôm nay Ngày lễ mình lên chùa lễ phật cầu an, xin được chia phước với tất cả mọi người. Nam mô a di đà phật. วันนี่ไปทำบุญ ทอดกะฐิน ที่วัดบ้านน้องผึ้งกุมพวาปี ขอให้คุณพระคุณเจ้าคุ่มคองตาหลอดไป สาธุๆๆ