BEER ĐÊ BEER ĐUÊ Phải làm sao Trời ơi Trời ơi

[BEER ĐÊ BEER ĐUÊ]
Phải làm sao???
Trời ơi
Trời ơi
Trời ơi
Biết sao giờ vì chỉ thấy nó trong tim mình…
Say you do
Say you dooooo
Ú ú u

2 thoughts on “BEER ĐÊ BEER ĐUÊ Phải làm sao Trời ơi Trời ơi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *