Bud đi chơi còn mình chỉ biết ngồi nhà đăng ảnh đồ ăn cho đỡ chán

Bud đi chơi còn mình chỉ biết ngồi nhà đăng ảnh đồ ăn cho đỡ chán. Chờ từng ngày Bud đưa đi ăn <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *