Cám ơn anh facebock đã quan tâm nhưng mà anh cứ chọn ảnh tui chụp với các cô là làm sao nhỉ

Cám ơn anh facebock đã quan tâm, nhưng mà anh cứ chọn ảnh tui chụp với các cô là làm sao nhỉ? Chỉ khổ cho một số chim lợn đó anh.

2 thoughts on “Cám ơn anh facebock đã quan tâm nhưng mà anh cứ chọn ảnh tui chụp với các cô là làm sao nhỉ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *