Chẳng biết cách Bờ Hồ bn km nhưng vẫn vote cho Phở Ngọc Vượng Huỳnh Thúc Kháng quán phở mình thấy ngon nhất HN

Chẳng biết cách Bờ Hồ bn km nhưng vẫn vote cho Phở Ngọc Vượng Huỳnh Thúc Kháng – quán phở mình thấy ngon nhất HN:)

2 thoughts on “Chẳng biết cách Bờ Hồ bn km nhưng vẫn vote cho Phở Ngọc Vượng Huỳnh Thúc Kháng quán phở mình thấy ngon nhất HN”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *