17 thoughts on “Chúc mừng năm mới 2018 2017 của em chỉ toàn Cương”

  1. Chúc Đỗ Bùi Mỹ Phương năm mới, tiền vào bạc tỉ, tiền ra ri rỉ, vạn sự như ý

  2. Chúc hai em luôn hạnh phúc và yêu thương thấu hiểu sẻ chia cho nhau đến cuối đời nhé ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *