Có những điều giản dị Níu chân ta ̀không rời Đám hoa vàng thủ thỉ Như em chẳng cần lời

Có những điều giản dị Níu chân ta ̀không rời Đám hoa vàng thủ thỉ Như em, chẳng cần lời…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *