Con trai Mẹ đang ở đâu đấy Mẹ về đi con buồn quá

Con trai…
– Mẹ đang ở đâu đấy? Mẹ về đi, con buồn quá!
– Mẹ đang đi chơi với Bạn 1 tí!
– Thôi được rồi, Mẹ cứ để con đau khổ thế này đi!

2 thoughts on “Con trai Mẹ đang ở đâu đấy Mẹ về đi con buồn quá”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Con trai Mẹ đang ở đâu đấy Mẹ về đi con buồn quá

Con trai…
– Mẹ đang ở đâu đấy? Mẹ về đi, con buồn quá!
– Mẹ đang đi chơi với Bạn 1 tí!
– Thôi được rồi, Mẹ cứ để con đau khổ thế này đi!

2 thoughts on “Con trai Mẹ đang ở đâu đấy Mẹ về đi con buồn quá”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *