Cu Bin hôm nay tròn 7 tháng tuổi đã biết giằng đồ ăn sáng của bà ngoại

Cu Bin hôm nay tròn 7 tháng tuổi, đã biết giằng đồ ăn sáng của bà ngoại. Được cái cháu ăn uống nhiệt tình.

2 thoughts on “Cu Bin hôm nay tròn 7 tháng tuổi đã biết giằng đồ ăn sáng của bà ngoại”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *