️Cũng gọi là Cho có với thiên hạ ️ Thôi thì cuối năm khai đao bung tí lụa

✂️Cũng gọi là… Cho có với thiên hạ…✂️
? Thôi thì cuối năm khai đao bung tí lụa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *