Đánh giá 1 người hãy nhìn vào đôi mắt đg im lặng

Đánh giá 1 người hãy nhìn vào đôi mắt đg im lặng… vì nó luôn thật thà hơn đôi môi đang mỉm cười! ?

3 thoughts on “Đánh giá 1 người hãy nhìn vào đôi mắt đg im lặng”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *