Đâu phải yêu hết lòng sẽ đổi lại chân thành tháng ngày mình bên nhau xin anh đừng đem so sánh anh hiểu k

…Đâu phải yêu hết lòng sẽ đổi lại chân thành,tháng ngày mình bên nhau xin anh đừng đem so sánh anh hiểu k??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *