Đi bốn phương trời mới về thăm quê hương Chở về đây thăm Ninh Bình quê Ngoại và Thành Nam quê Cha

Đi bốn phương trời mới về thăm quê hương,
Chở về đây thăm Ninh Bình quê Ngoại và Thành Nam quê Cha.

2 thoughts on “Đi bốn phương trời mới về thăm quê hương Chở về đây thăm Ninh Bình quê Ngoại và Thành Nam quê Cha”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *