Gió lay chiếc lá bên thềm Tiếng mưa rả rích ngỡ đêm trở mình

Gió lay chiếc lá bên thềm
Tiếng mưa rả rích ngỡ đêm trở mình

2 thoughts on “Gió lay chiếc lá bên thềm Tiếng mưa rả rích ngỡ đêm trở mình”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *