Hẹn gặp cả nhà tại rạp vào Tết 2018 này với phim ĐíchTônĐộcĐắc cùng anh Linh và Khanh nha

Hẹn gặp cả nhà tại rạp vào Tết 2018 này với phim #ĐíchTônĐộcĐắc cùng anh Linh và Khanh nha ???

2 thoughts on “Hẹn gặp cả nhà tại rạp vào Tết 2018 này với phim ĐíchTônĐộcĐắc cùng anh Linh và Khanh nha”

  1. Bạch Công Khanh bữa mô cho a theo ké gặp anh Linh với nhé! Hâm mộ mà chưa có dịp gặp. Hi hi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *