Hôm nay cả nước nhớ ơn Bác Mình nhớ lại kỷ niệm cho các con về thăm quê Bác

Hôm nay ,cả nước nhớ ơn Bác…
Mình nhớ lại kỷ niệm cho các con về thăm quê Bác…lúc cu bé nhà mình 2 tuổi !

8 thoughts on “Hôm nay cả nước nhớ ơn Bác Mình nhớ lại kỷ niệm cho các con về thăm quê Bác”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *