Khi cơn đau chưa dài thì tình như chút nắng Khi cơn đau lên đầy thì tình đã mênh mông

– Khi cơn đau chưa dài, thì tình như chút nắng Khi cơn đau lên đầy, thì tình đã mênh mông.. ???

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *