Không xinh đẹp Không thông minh Không hiền thục nết na Không biết nịnh nọt Thích ăn bún đậu

Không xinh đẹp Không thông minh Không hiền thục nết na Không biết nịnh nọt Thích ăn bún đậu ???( k liên quan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *