Lang thang đi dọc cuộc đời Tìm đâu cho được nụ cười bỏ quên

Lang thang đi dọc cuộc đời, Tìm đâu cho được nụ cười bỏ quên. Trăng sao không thể thay đèn, Tự ta thắp sáng một miền quanh ta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *