luôn cảm thấy bản thân là 1 người quá may mắn

luôn cảm thấy bản thân là 1 người quá may mắn .. chỉ cố gắng sống có ích và giá trị mỗi ngày ?

4 thoughts on “luôn cảm thấy bản thân là 1 người quá may mắn”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *