Một ngày mùa hè Cách đây cũng đã gần 3 5 năm 5 7 2013 và đã thuộc về Dao Mai Hanh

Một ngày mùa hè! Cách đây cũng đã gần 3,5 năm (5/7/2013) – và đã thuộc về Dao Mai Hanh.

3 thoughts on “Một ngày mùa hè Cách đây cũng đã gần 3 5 năm 5 7 2013 và đã thuộc về Dao Mai Hanh”

  1. Ngắm tranh Tiểu Phi làm chị nhớ lại câu không rõ tác giả: Mặc mưa, gió trải nắng dày/ Quê hương của mẹ trải đầy… trong con

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *