Thằng bé chăn trâu thả diều ngày nào giờ có đứa gọi là ÔNG rùi

Thằng bé chăn trâu thả diều ngày nào giờ có đứa gọi là ÔNG rùi ….hì ?????

1 thought on “Thằng bé chăn trâu thả diều ngày nào giờ có đứa gọi là ÔNG rùi”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *