To the market Rớt giá nên phải ra chợ Chụp ảnh này lâu rồi nhưng giờ mới post cho nó đúng tính thời sự

To the market.
Rớt giá nên phải ra chợ. Chụp ảnh này lâu rồi nhưng giờ mới post cho nó đúng tính thời sự.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *