Trong 3 phương án giòn dòn và ròn Các anh chị chọn từ nào cho đúng chính tả hiện hành

Trong 3 phương án “giòn”, “dòn” và “ròn”
Các anh chị chọn từ nào cho đúng chính tả hiện hành?

20 thoughts on “Trong 3 phương án giòn dòn và ròn Các anh chị chọn từ nào cho đúng chính tả hiện hành”

  1. “zòn” là viết kiểu k chắc chắn khẳng định “gi” hay “d” bạn ạ – giống kiểu “зân ta …” của … Hì hì

  2. Dòn. Tương tự như trong cụm từ ” tiếng cười dòn dã” hay ” tiếng pháo nổ dòn thật vui tai”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *