Về quê bắt gà bắt chó hái mận rồi nhậu luôn dưới gốc cây ta nói nó đã gì đâu á

Về quê … bắt gà, bắt chó, hái mận rồi nhậu luôn dưới gốc cây, ta nói nó đã gì đâu á.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *